برات اشور فارسیانی ریس شورای شهر در بین بازنشستگان زحمتکش شهرداری این عزیزان را برپایه فرمایشات مقام معظم رهبری “وابستگان ” ادارات نامید نه “بازنشستگان” .
🔹و در ادامه از حسینقلی فارسیانی سرپرست شهرداری بجهت دوماه فعالیت بی وقفه به عنوان سرپرست در شهرداری تقدیر و تشکر نمود . و برخی از عملکرد عمرانی ایشان در دوره تصدی وی در سرپرستی شهرداری را به شرح ذیل به جلسه ارایه نمود
🔻ایجاد بوستان ۱۴۲ شهید
🔻تسطیح و بازگشایی خیابان بیست متری
🔻تسطیح زمین اطراف پارک جنگلی و درختکاری آن
🔻درختکاری گلدانی پارک جنگلی
🔻لکه گیری آسفالت خیابانها
🔻تحویل ۳۸ هکتار جنگل نارودار
🔻ساماندهی مزار
🔻ایجاد پل ارتباطی بین خیابان باهنر و گلزار شهدا
🔻بازگشای جاده ورودی و بتن ریزی جاده خروجی پارک جنگلی فارسیان
و چندین اقدام ارزنده ریز و درشت در راستای عمران شهری و خدمات رسانی به شهروندان .

دیدگاه خود را بیان کنید