جلسه کمیسیون حفاری با نمایندگان اداره مخابرات،گاز ،برق و آبفای شهری با حضور دکتر خسروی شهردار و فارسیانی معاون شهرداری گالیکش تشکیل شد .

در این جلسه دکتر خسروی شهردار گالیکش ضمن تقدیر تشکر از حسن توجه مسئولین ادارات حاضر در جلسه به اهمیت همدلی و هماهنگی ادارات با شهرداری تاکید کرد .

مقرر شد ادارات قبل از حفاری و نصب تیرهای چراغ برق هماهنگی  اخذ مجوز های لازم از مجاری قانونی صورت پذیرد .

دیدگاه خود را بیان کنید