جلسه شورای اسلامی شهر و شهردار گالیکش با رئیس مخابرات شهرستان و هیئت همراه در خصوص حفاری های اخیر و پیگیری نامه ها و درخواست های مردم و ادارات تشکیل شد .

در این جلسه مقرر گردید حفاری های اخیر و جدید مخابرات در سطح شهر با اخذ مجوز و هماهنگی با شهرداری و عوارض مربوط به حفاری و مجوز مربوطه به موقع پرداخت شود تا شهرداری در قبال آن بتواند خدمات رسانی نماید تا موجبات جلب رضایت مردم که ولی نعمتان ما هستند فراهم شود .

دیدگاه خود را بیان کنید