به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : اعضای شورای اسلامی شهر با شورایاری محله مسجد جامع دیدار و گفتگو داشتند .

در این جلسه به شورایاران محله مسجد جامع، اهدا حکم و  مهر و ابلاغ شرح وظایف شد و از آنها خواسته شد تا از بین خود هیئت رئیسه انتخاب نموده و زین پس به عنوان بازوان قوی در کنار شورا باشند ، در واقع شورای  محله خود باشند و هماهنند پل ارتباطی بین شورا و مردم عمل کنند . چرا که شورا از جنس مردم و خدمتگذار مردم است و باید این ارتباط تنگاتنگ روز به روز بیشتر شود . چه از طریق خود شورا و چه از طریق شورایاران محلات .

دیدگاه خود را بیان کنید