به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : در جلسه ای که صبح امروز تشکیل شد ،سرپرست معاونت شهرداری از کارگرهای خدمات شهری قدردانی نمود .

?حسینقلی فارسیانی ضمن قدردانی ازکارگران گفت که مردم وشهروندان ازماشهری تمیز و زیبامی خواهنداو تاکیدکردکه تمام تلاششان رابرای این مهم بکارگیرند.
لازم به ذکراست که کارگران خدمات شهری امروز اقدام به پاکسازی عمومی قسمتهایی ازشهر ازجمله سی متری نموده اند.

دیدگاه خود را بیان کنید