به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : در پی دیدار و گفت و گو با استاندار گلستان
⭕️ اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار گالیکش با” رضا مروتی “معاون عمرانی استانداری گلستان دیدار گفت و گو کردند.

دیدگاه خود را بیان کنید