به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : این شهرداری با هدف گسترش فضای سبز و زیبا سازی بصری شهری اقدام به تهیه درختچه های زینتی متنوع با کارشناسی محیط و زمان مناسب رشد و نحوه نگهداری از آنها نمود .

صبح امروز دکتر خسروی شهردار گالیکش به همراه کارکنان شهرداری اقدام به کاشت درختچه های زینتی در سطح شهر (بلوار امام رضا و جانبازان ) نمودند .

این اقدام فرهنگی میتواند باعث ایجاد روحیه همکاری در شهروندان در نگهداری و حراست فضای سبز شهر شود .

دیدگاه خود را بیان کنید