به اطلاع کلیه شهروندان گالیکشی میرساند، شهرداری گالیکش در راستای تکریم شهروندان و تسریع در پیگیری درخواست های مردمی و گزارشات دریافتی سامانه تلفنی “۱۳۷ ” را راه اندازی کرد .
☝️از طریق این سامانه ،کلیه شهروندان گالیکشی میتوانند با شماره گیری عدد “۱۳۷” از تلفن ثابت ،در ساعات اداری شکایات ، گزارشات ، درخواست ها و مشکلات شهری محیط زندگی خود را به سمع مسئولین شهری برسانند .
“از اینکه به فعالیت ما نظارت دارید متشکریم

دیدگاه خود را بیان کنید