بازدید دکتر خسروی شهردار گالیکش از آغاز عملیات خاک برداری و لجن برداری ضلع جنوبی سیل بند گالیکش که به گزارش روابط عمومی این شهرداری از سال ۶۴ تا کنون هچ گونه لایروبی و لجن برداری نشده است که این پر شدن باعث ایجاد خطرات چون اب گرفتی در هنگام سیل و بارش های شدید در زمستان پیش رو خواهد داشت.
⭕️دکتر خسروی در این خصوص افزود ؛لایروبی این کانال با هدف پیشگیری از ایجاد بحران برای شهروندان در حال اجراست.
?وی یادآور شد: اقدام های عمرانی به منظور کنترل و هدایت آب های سطحی در سال جاری انجام شده و امیدواریم از بروز خسارت به زیر ساخت های شهری جلوگیری و خدمات رسانی به موقع و مناسبی نیز به شهروندان انجام شود.
?خسروی تاکید کرد: مطالعات فنی لازم در مورد کانال ها و مسیر سیلاب های فصلی اطراف شهر گالیکش نیز از سوی کارشناسان شهری به عمل آمده و اقدام های مناسب بر اساس داده های این مطالعات صورت گرفته است.
?شهردار گالیکش حوادث غیر مترقبه را امری غیر قابل پیش بینی و همیشگی دانست و گفت: مجموعه مدیریت شهری باید با پیش بینی های لازم حداکثر تلاش خود را برای کاهش خسارت ها و تداوم امکان برای ارائه خدمات عمومی را بکار گیرد.

دیدگاه خود را بیان کنید