صبح امروز برف روبی و نمک پاشی خیابان های سطح شهر انجام شد.

صبح امروز دوشنبه همزمان با بارش برف زمستانی عملیات برف روبی و نمک پاشی خیابان های سطح شهر توسط شهرداری گالیکش انجام شد.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید