سرپرست فرمانداری سه شهرستان با حکم استاندار گلستان تعیین شدند

دکتر سید مناف هاشمی، استاندار گلستان در احکام جداگانه ای محمود سالاری را به عنوان سرپرست فرمانداری رامیان، سید رسول حسینی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان آزادشهر و محمد حمیدی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان کلاله منصوب کرد.

دیدگاه خود را بیان کنید