تشکیل جلسه کمیته هماهنگی بررسی مسائل و مشکلات شهری شهر گالیکش

تشکیل جلسه کمیته هماهنگی بررسی مسائل و مشکلات شهری شهر گالیکشبا حضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان ،رئیس اداره بهزیستی گالیکش و رئیس راه و شهرسازی گالیکش_مینودشت در دفتر کار شهردار شهر .
✅پیرامون بررسی ساخت و سازهای غیر مجاز شهری
✅سیما و منظر شهری
✅مناسب سازی فضای شهری برای دسترسی معلولین جسمی و حرکتی


۹

دیدگاه خود را بیان کنید