آگهی مزایده
شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند۲مصوبه شماره۳۰فوق العاده مورخ۱۷/۱۰/۹۶ شورای محترم اسلامی شهرو وفق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها بهره برداری جایگاه CNG را از طریق مزایده کتبی بصورت اجاره (بشرط عدم تملیک )به مدت دوسالبه شرکتها ،پیمانکاران و بهره برداران مجاز که از شرکت ملی نفت تاییدیه وصلاحیت بهره برداری دارند واگذار نماید .متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبهمورخه ۲۸/۱۱/۱۳۹۶به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعاتودریافت اسناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرسwww.galikesh.irمراجعه یا با شماره تلفنهای ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱(امورقراردادها)تماس حاصل نمائید. ضمناً هزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

دانلود اسناد: cng

دیدگاه خود را بیان کنید