استقرار پایگاه انتقال خون گنبد کاووس در سالن اجتماعات #شهرداری گالیکش

استقرار پایگاه انتقال خون گنبد کاووس در سالن اجتماعات #شهرداری گالیکش جهت خونگیری از کارکنان ادارات و شهروندان محترم

دیدگاه خود را بیان کنید