تجلیل از مهندسین شاغل در شهرداری بمناسبت روز مهندس

ظهر امروز؛ بمناسبت گرامیداشت روز “مهندس” ، شورای اسلامی شهر و رمضانعلی خسروی شهردار از مهندسین شاغل در شهرداری تجلیل شایسته ای بعمل آوردند

دیدگاه خود را بیان کنید