🔻اطلاعیه🔻

💠 بدینوسیله شهرداری گالیکش در راستای خدمت به مردم شریف شهر و رفاه حال آنان به اطلاع کلیه واحدهای صنفی می رساند، که این شهرداری به استناد تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از مغازه داران محترم سطح شهر تقاضامند است از قرار دادن هرگونه وسایل ،ابزار ،مصالح ،تابلوهای تبلیغاتی ، اجناس وهر چیزی که موجب سد معبر و مانع از عبور و مرور شهروندان در پیاده روها می شود جدا خوداری فرمایند.
لذا از عموم شهروندان و کسبه محترم تقاضامند است تا با مامورین سد معبر همکاری نموده تا بسوی شهری امن ،زیبا و قانون مند گام برداریم.

واحد بازرسی و اجرائیات
شهرداری گالیکش

 

دیدگاه خود را بیان کنید