جمعه بازار گالیکش در دست آماده سازی جهت انتقال به محل جدید می باشد. به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ جمعه بازار گالیکش جهت رفاه حال شهروندان پس از آماده سازی به محل جدید انتقال می یابد.

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید