تسطیح خیابان های سطح شهر گالیکش توسط واحد عمران شهرداری

در ادامه روند تسطیح خیابان های سطح شهر صبح امروز خیابان های دستغیب و سید احمد خمینی جهت رفاه حال شهروندان توسط واحد عمرانی شهرداری تسطیح شد.

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید