تعویض تصاویر شهدای شهرستان گالیکش

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ تصاویر شهدای شهرستان که در بلوارهای جانبازان و امام رضا (ع) جانمایی شده بود پس از گذشت یک سال توسط واحد روابط عمومی تعویض شد.

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید