ترمیم تشتک و بانکت پارک انقلاب و بلوار جانبازان توسط واحد فضای سبز شهرداری انجام شد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید