جانمایی و قرار دادن گل های زینتی در محیط اداری شهرداری توسط واحد فضای سبز انجام شد.

عصر دیروز توسط واحد فضای سبز گلهای زینتی در محیط اداری شهرداری جهت زیبایی و شادابی محل جانمایی و قرار داده شد.

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید