لایروبی نهر زراعی در خیابان طالقانی

صبح امروز لایروبی نهر زراعی در خیابان طالقانی که مشکلات عمده ای را برای شهروندان بوجود آورده بود توسط واحد خدمات شهری انجام شد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید