بازدید نمایده شورای شهر و کارشناسان شهرداری از کشتارگاه گالیکش

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ صبح دیروز مهندس خسروی نماینده شورای اسلامی شهر، کارشناسان شهرداری و نمایندگان صنف قصابان از کشتارگاه این شهر جهت بازگشایی و راه اندازی مجدد این مجموعه بازدیدی بعمل آوردند.

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید