((آگهی مزایده اجاره سالن ورزشی شهروند ))

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۲ عادی مورخه ۹۶/۶/۱۲ شورای محترم اسلامی شهر سالن ورزشی شهروند خود را بصورت اجاره یکساله بشرط عدم تملیک به موسسه های فرهنگی ورزشی و هیأت های ورزشی مورد تایید اداره ورزش و جوانان واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخه ۱۳۹۷/۳/۶ به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعات ودریافت اسناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرسwww.galikesh.irمراجعه یا با شماره تلفن  ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱ (امورقراردادها) تماس حاصل نمائید. ضمناً هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید