گرفتن مار سمی از منزل شخصی

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ مار سمی که در منزل یکی از شهروندان گالیکشی مشاهده شد با اقدام نیروهای آتشنشانی شهرداری به دام انداخته شد و سپس برای ادامه حیات به طبیعت بازگردانده شد.

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید