بازدید شورای اسلامی شهر و شهردار از امکانات، برج نوری و محل پارک جنگلی فارسیان

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید