برگزاری کلاس آموزشی ویژه کارگران خدمات شهری

کلاس آموزشی ویژه کارگران خدمات شهری شهرداری گالیکش پیرامون اهمیت معاینات دوره ای و استفاده از وسایل حفاظت فردی و ….
توسط خانم امانی مشاور بهداشت شهرداری برگزار شد.

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید