بازدید خانم خلیلی مدیرکل امور شهری از پارک نیلکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ سرکار خانم خلیلی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان گلستان بهمراه دکتر رمضانعلی خسروی شهردار و شورای اسلامی شهر از تونل های نوری و مجموعه های بازی، خدمات و شهربازی کودکان موجود در پارک نیلکوه بازدید بعمل آورد.
ایشان امکانات موجود در این پارک را در حد بسیار مطلوب دانست که مورد استفاده و استقبال شهروندان عزیز قرار گرفته است.

 

دیدگاه خود را بیان کنید