آغاز اجرای طرح بهسازی و مناسب سازی پیاده روها و معابر سطح شهر با مشارکت شهروندانبه گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ طرح بهسازی و مناسب سازی پیاده روها و معابر سطح شهر و کمک به بهبود عبور و مرور با مشارکت شهروندان و اجرای موزاییک از خیابان امام رضا (ع) آغاز شد.

دیدگاه خود را بیان کنید