نصب “میله های پرچم” در ورودی غربی شهر به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ چهار میله پرچم جهت آذین بندی و تزئینات شهری با همکاری واحدهای روابط عمومی و تاسیسات در ورودی غربی شهر نصب گردید.

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید