تسطیح انتهای خیابان امام رضا (ع) – هشتم

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ عملیات تسطیح انتهای خیابان امام رضا (ع) – هشتم جهت بازگشایی و بهره برداری از محل توسط شهرداری گالیکش اجرا شد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید