خاکبرداری ادامه کانال سیل بند، در “خیابان امام رضا (ع)”

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ صبح دیروز ادامه کانال سیل بند در خیابان امام رضا (ع) توسط شهرداری خاکبرداری شد.

دکتر خسروی شهردار گالیکش در این رابطه افزود : عملیات لایروبی کانال طویل سیل بند بسرعت ادامه خواهد یافت تا هر چه سریعتر، مشکلات مربوط به این حوزه برطرف گردد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید