اجرای پل عبوری در انتهای خیابان جمهوری

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ در ادامه ارائه خدمات عمرانی به شهروندان پل عبوری خودرو در انتهای خیابان جمهوری ( سه راهی جمهوری – شهید نقدی پور ) توسط شهرداری احداث شد.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید