عملیات رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ عملیات رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر جهت ایمن سازی جاده ای و دید در شب رانندگان توسط شهرداری گالیکش انجام شد.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید