موزاییک کاری و بهسازی پیاده روهای خیابان امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ جهت رفاه حال شهروندان، کسبه، نابینایان و معلولین عزیز ادامه روند موزاییک کاری و بهسازی پیاده روهای خیابان امام خمینی (ره) از نبش خیابان ابن سینا در حال اجرا می باشد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید