احداث پل ارتباطی در انتهای خیابان “حافظ”

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ پل ارتباطی در انتهای خیابان “حافظ” به کمربندی توسط واحد عمران احداث شد. با ایجاد این پل خیابان حافظ به کمربندی شهر متصل می شود و ساکنین این منطقه و سایر همشهریان می توانند از آن بهره لازم را ببرند.

 

دیدگاه خود را بیان کنید