لایروبی و لجن برداری از جداول واقع در انتهای خیابان رجایی – کمربندی توسط واحد خدمات شهری

دیدگاه خود را بیان کنید