لایروبی و لجن برداری کانال خیابان “گلستان” که مشکلات فراوانی برای ساکنین این محله بوجود آورده بود خدمات شهری

دیدگاه خود را بیان کنید