جلسه شورای اسلامی شهر پیرامون ساماندهی برخی نیروها و مسائل مربوط به خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ جلسه شورای اسلامی شهر با حضور شهردار، مسئول واحد اداری و مسئول واحد خدمات شهری پیرامون ساماندهی برخی نیروها و مسائل مربوط به خدمات شهری برگزار شد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید