♦اعضای جدید هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر #گالیکش برای سال #دوم انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ عصر امروز با برگزاری انتخابات در جلسه شورای اسلامی شهر، اعضای جدید #هیئت_رئیسه برای سال دوم بشرح ذیل انتخاب شدند:

🔸حمیدرضا خانی راد – با اکثریت آرا (۵ رای) – رئیس شورا
🔸موسی پارسیان – ۳ رای – نایب رئیس
🔸اله یار خسروی – ۵ رای – منشی
🔸مجتبی خسروی – طبق آرای سال ۹۶ خزانه دار دو ساله می باشد – خزانه دار
🔸برات آشور فارسیانی – عضو

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید