بسته های سرمایه گذاری شهرداری گالیکش

با توجه به تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری گالیکش ، واحد سرمایه گذاری و هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری گالیکش ، تصویب و راه اندازی گردید.

جناب آقای موسوی شهردار گالیکش افزودند:

استفاده از ایده ها و سرمایه ها و توانمندیهای بخش خصوصی برای اجرای پروژه های شهری و اشاعه فرهنگ مشارکت برای جلب مشارکت مردم در امور جاری شهری از جمله مهمترین ماموریتها و وظایف و صلاحیتهای امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری گالیکش می باشد. به همین منظور شهرداری گالیکش برابر ماده (۴) شیوه نامه سرمایه گذاری، در چهارده محور به شرح ذیل آماده دریافت پیشنهادات سرمایه گذاری سرمایه گذاران عزیز میباشد . لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آوریم که طرحهای و دیده های سرمایه گذاری خود را به واحد سرمایه گذاری شهرداری واصل و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به مسئول سرمایه گذاری آقای اسماعیل فرامرزی مراجعه نمایند.

یا با شماره تلفنهای ۰۱۷۳۵۸۳۰۴۱۱ تماس حاصل نمایند.

دیدگاه خود را بیان کنید