وضعیت انسانی بخش گالیکش:

اقوام بخش گالیکش
شرایط زیستی مناسب نظیر آب و هوای مساعد ، خاک حاصلخیز ، ریزش نزولات آسمانی و … بخش گالیکش را بصورت یک منطقه مهاجرپذیر در آورده است. از این رو ترکیب جمعیتی این بخش متنوع می باشد. و شامل اقوام فارس ، سیستانی ، بلوچ ، خراسانی ، شاهرودی و سمنانی ، قزلباش ، ترک و ترکمن و … است.
جمعیت
گالیکش در سال ۱۳۳۵ حدود ۴۰۶ نفر جمعیت داشته ، که تعداد آن در سال ۱۳۴۵ به ۲۷۳۰ نفر می رسد ، یعنی رشد آن در دهه ۴۵-۱۳۳۳۵ حدود ۹/۲ درصد بوده است. جمعیت گالیکش در دهه بعدی ( ۱۳۵۵ ) رشدی معادل ۵/۶ درصد داشته ، که جمعیت آن را به حدود ۵۱۵۰ نفر رسانده است. در دهه ۶۵-۱۳۵۵ گالیکش تبدیل به شهر شده است ، و جمعیت آن با رشد ۴/۸% به حدود ۱۱۵۴۵ نفر در سال ۱۳۶۵ رسیده است. در حال حاضر گالیکش حدود ۶۰ هزار نفر جمعیت در خود جای داده است.

علل رشد جمعیت گالیکش
مهاجرت روستائیان به شهر ، افزایش طبیعی جمعیت شهر ، عدم کنترل زادو ولد روستائیان مهاجر به شهر ، عدم آشنایی مردم با روش های کنترل بارداری ، تبلیغات اوایل انقلاب مبنی بر عدم کنترل زاد و ولد و … از عوامل رشد جمعیت گالیکش بوده است. اما نکته ای که بیش از سایر عوامل موثر بوده ، موقعیت جغرافیایی و وضعیت خاص اقلیمی این شهر است. عبور جاده آسیایی از مرکز شهر و منتهی شدن بسیاری از جاده های روستاهای دور و نزدیک به حوزه این شهر و بالطبع مرکزیت یافتن آن باعث رونق اقتصدی و جلب مهاجرین بیشتر گردیده است. سیل مهاجرت دهقانان سیستانی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل خشکسالی و کمبود آب هیرمند در استان سیستان و بلوچستان سبب شده بود بسیاری از مردم آن دیار به سایر استان ها از جمله منطقه گالیکش و بخش های همجوار روی آورده و چون آن ها دارای ثروت سرمایه ای نبودند ، عمدتا به عنوان دهقان در مزارع بکار گرفته شدند ، علت بی ثباتی و ناامنی سال ۱۳۵۷ این افراد که در تک خانه هایی در مزارع سکونت داشتند ، به گالیکش و حاشیه آن هجوم آوردند. سایر ملتهایی که در این شهر ساکن شده اند بلوچ ، کرد ، ترک ، لر ، خراسانی ( شامل کاشمری – نیشابوری – سبزواری – جاجرمی – گرمه ای ) شاهرودی و سمنانی را می توان نام برد.

 تراکم ، توزیع و خصوصیت جمعیت بخش گالیکش
توزیع و تراکم جمعیت بخش گالیکش متاثر از عوامل جغرافیایی است ، این منطقه دارای تراکم نسبی ۳۸ نفر در هر کیلومترمربع است. بیشتر جمعیت گالیکش در نقاط جلگه ای حاصلخیز و نزدیک رودخانه ها
متمرکز شده اند. و در نیمه جنوبی بخش گالیکش که منطقه کوهستانی است ، بدلیل نامساعد بودن شرایط طبیعی از جمعیت کمتری برخوردار است.

جمعیت شهر گالیکش در سال ۱۳۶۵ در حدود ۱۱۵۴۵ نفر بوده است ، از ۲۰۶۳ خانوار تشکیل گردیده است. در این سال خانوارهای شش نفری دارای بیشترین فروانی می باشد. پس از آن خانوارهای پنج نفری و سه نفری دارای بیشترین تعداد هستند. به طور کلی حدود ۶۲ درصد خانوارها پنج نفره و بیشتر هستند.

دین
دین صد در صد مردم این منطقه اسلام است ، اقوامی نظیر ترکمن ها و بلوچ ها که عموما در قسمت شرقی بخش گالیکش سکونت دادند ، اهل سنت هستند ، و سایر اقوام نظیر فارس هاسیستانی ها ، شاهرودی ها و … دارای مذهب شیعه می باشند

دیدگاه خود را بیان کنید