در بخش فرهنگی :

دانشگاه پیام نور، یکصد مدرسه و بیش از بیست هزار دانش آموز در ۷۰ساختمان آموزشی ،استعدادهای فراوان از جمله دهها پزشک و مهندس که اغلب در پست های حساس مملکتی اشتغال به کار داشته ،حتی در پست های حساس سیاسی وزارت کشور و غیره مشغول انجام وظیفه هستند .

    داشتن مصلی نماز جمعه مستقل به امامت حاج سید محمد موسوی ، حوزه های علمیه مانند سرچشمه ، اجن قره خوجه، آق قمیش که اهل تسنن هستند ،از جمله مشخصه ها و توانمندیهای فرهنگ این منطقه است . وجود یک کتابخانه غنی در مرکز بخش ( شهر گالیکش )- باکتابهای غنی و متنوع تا اندازه ای توانسته نیازهای فرهنگی دانش آموزان و پژوهشگران را برآورده کند .

مدارس طرح اسکان

محل

شماره تماس

آدرس

دبیرستان امام خمینی

۵۸۳۱۷۰۳

گالیکش خیابان بعثت

شهیدقاضوی

۵۸۳۱۵۰۳

گالیکش خیابان شهیدباهنر

دبستان کوثر

۵۸۳۰۶۰۳

گالیکش خیابان ۱۷ شهریور

مدرسه بنت الهدی

۵۸۳۴۵۰۳

گالیکش خیابان ۱۷ شهریور

مدرسه طالقانی

۵۸۳۰۴۰۳

گالیکش خیابان امام

مدرسه مطهری

۵۸۳۰۷۰۳

گالیکش خیابان شهیدرجایی

مدرسه میرزایی

۵۸۳۰۱۰۳

گالیکش خیابان شهید احمدخمینی

دبیرستان مکتب الزهرا

۵۸۳۴۱۰۳

گالیکش خیابان دکترشریعتی

دبستان شهید مدرس

۵۸۳۰۲۰۳

گالیکش خیابان شهید چمران

دبستان شهید آیت اله کاشانی

۵۸۵۳۳۳۵

گالیکش روستای تنگراه

دبیرستان شهید بهشتی

۵۸۵۳۴۴۱

گالیکش روستای تنگراه

علاوه بر مکان های یاد شده مساجد زیر محل استفاده مسافرین برای انجام فرائض دینی است .
۱-    مسجد جامع شهر گالیکش خیابان امام خمینی
۲-    مسجد امام حسن گالیکش
۳-    مسجد حضرت ابوالفضل در روستای محمود آباد
۴-    مسجد روستای خمبر آباد
۵-    مسجد ارشادحسینی تنگراه

دیدگاه خود را بیان کنید