• ادامه اجرای طرح ممیزی املاک در خیابان امام خمینی (ره)

  ادامه اجرای طرح ممیزی املاک در خیابان امام خمینی (ره)

 • اجرای کانیو در “خیابان شهید نقدی پور”

  اجرای کانیو در “خیابان شهید نقدی پور”

 • آگهی مزایده کتبی فروش زمین

  آگهی مزایده کتبی فروش زمین

 • شماره ۱ / آگی تجدید مزایده کتبی فروش زمین

    آگی تجدید مزایده کتبی فروش زمین

 • ادامه روند موزاییک کاری و بهسازی پیاده روهای خیابان امام خمینی (ره)

  موزاییک کاری و بهسازی پیاده روهای خیابان امام خمینی (ره)

 • اجرای جدول ۵۰ × ۵۰ در دو طرف خیابان فارسیان – هشتم

  جدول ۵۰ × ۵۰ در دو طرف خیابان فارسیان – هشتم اجرا شد.

 • جلسه تودیع و معارفه معاونت شهرداری گالیکش برگزار شد

  جلسه تودیع و معارفه معاونت شهرداری گالیکش برگزار شد

 • گزارش تصویری / بمناسبت روز شهرداری ها جنگ بزرگ شادی در پارک جنگلی فارسیان برگزار شد

  بمناسبت روز شهرداری ها جنگ بزرگ شادی در پارک جنگلی فارسیان برگزار شد

 • مهندس ابراهیم فرامرزی بعنوان معاون جدید شهرداری گالیکش معارفه شد

  معارفه مهندس ابراهیم فرامرزی بعنوان معاون جدید شهرداری گالیکش

 • بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و هفته قوه قضائیه همایش بزرگ دوچرخه سواری در گالیکش برگزار شد + تصاویر

  بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و هفته قوه قضائیه همایش بزرگ دوچرخه سواری در گالیکش برگزار شد.

۲۷ تیر

ادامه اجرای طرح ممیزی املاک در خیابان امام خمینی (ره)

۲۷ تیر

اجرای کانیو در “خیابان شهید نقدی پور”

۲۴ تیر

آگهی مزایده کتبی فروش زمین

۲۴ تیر

  آگی تجدید مزایده کتبی فروش زمین

۲۴ تیر

موزاییک کاری و بهسازی پیاده روهای خیابان امام خمینی (ره)

۲۴ تیر

جدول ۵۰ × ۵۰ در دو طرف خیابان فارسیان – هشتم اجرا شد.

۲۱ تیر

جلسه تودیع و معارفه معاونت شهرداری گالیکش برگزار شد

۲۱ تیر

بمناسبت روز شهرداری ها جنگ بزرگ شادی در پارک جنگلی فارسیان برگزار شد

۱۱ تیر

معارفه مهندس ابراهیم فرامرزی بعنوان معاون جدید شهرداری گالیکش

۱۱ تیر

بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و هفته قوه قضائیه همایش بزرگ دوچرخه سواری در گالیکش برگزار شد.